就 và 才

 就 và 才

Cách sử dụng của 2 phó từ trong tiếng Trung

  là hai từ rất quen thuộc với các bạn học tiếng hoa và tần suất sử dụng của nó rất nhiều. Nhưng hầu như các bạn đều sử dụng theo cảm tính. Bạn đã biết cách dùng chưa? Bài học tiếng hoa ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn cách dùng của hai từ này, bài viết có ví dụ minh họa cũng sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Trung trong quá trình học .  

                                       jiù

A. Cách sử dụng của phó từ jiù :
1. Biểu thị sự việc / trạng thái KHÔNG LÂU NỮA SẼ XẢY RA, dịch là “SẮP”:
VD1:
你等会儿,他马上就回来。
nǐ děng huìér
tā mǎ shàng jiù huí lái
Cậu đợi một lát, anh ấy sắp quay lại ngay đây.
VD2:
天很快就亮了。
tiān hěn kuài jiù liàng le
Trời sắp sáng rồi.
2. Nhấn mạnh một sự việc đã xảy ra hoặc kết thúc nhanh hơn hoặc sớm hơn ( dự tính / kế hoạch / mong đợi), từ rất lâu trước đó, thường dịch là “ĐÔ:
VD1:
他十五岁就参加了工作了。
tā shí wǔ suì jiù cān jiā le gōng zuò le
Anh ấy 15 tuổi đã đi làm rồi.
VD2:
这件事儿我早就清楚了。
zhè jiàn shìér wǒ zǎo jiù qīng chǔ le

Sự việc này tôi đã rõ từ lâu rồi.

3. Biểu thị 2 sự việc xảy ra liên tiếp, thường có các cấu trúc sau: – Động từ + + Động từ:
VD1:
他说完就走。
tā shuō wán jiù zǒu

Anh ấy nói xong là đi ngay.
– Động từ +
+ Tính từ:
VD2:
我看见你就很高兴了。
wǒ kàn jiàn nǐ jiù hěn gāo xìng le

Anh nhìn thấy em đã thấy rất vui rồi.
*
/ ………yī / gāng ……jiù …
VD1:
我刚出门就碰上老李。
wǒ gāng chū mén jiù pèng shàng lǎo lǐ

Tôi vừa mới bước ra khỏi cửa đã gặp ngay anh Lý.

                                         cái

B. Cách sử dụng của phó từcái:
1
. Biểu thị sự việc xảy ra hoặc kết thúc muộn (hơn dự tính / mong đợi), dịch là “MỚI”:
VD1:
都十二点了,他才睡觉。
dōu shíèr diǎn le
tā cái shuì jiào
12 giờ hơn rồi anh ấy mới đi ngủ.
2
. Nhấn mạnh sự việc nào đó xảy ra được là nhờ có một điều kiện, nguyên do, mục đích nào đó, thường đi với “只有、要、必要、因为、为了”“zhī yǒu yào bì yào yīn wéi wéi le ”, , dịch là “MỚI”:
VD1:
只有你才能给我带来幸福。
zhī yǒu nǐ cái néng gěi wǒ dài lái xìng fú

Chỉ có em mới đem lại hạnh phúc cho anh.
VD2:
要多练习,才能提高成绩。
yào duō liàn xí
cái néng tí gāo chéng jì
Phải luyện tập nhiều mới nâng cao thành tích được.
VD3:
大家为了帮助你,才提出这些意见。
dà jiā wéi le bāng zhù nǐ
cái tí chū zhè xiē yì jiàn
Mọi người vì muốn giúp anh nên mới đưa ra ý kiến như vậy.

3. Nhấn mạnh ngữ khí khẳng định:
VD1:
那件事人家都知道了,他不知道才怪呢。
nà jiàn shì rén jiā dōu zhī dào le
tā bú zhī dào cái guài ne
Chuyện đó mọi người đều biết cả rồi, anh ấy không biết mới lạ đấy.
VD2:
你要我演小偷我才不干呢。
nǐ yào wǒ yǎn xiǎo tōu wǒ cái bú gàn ne

Anh bắt tôi diễn vai ăn cướp tôi mới không diễn ý.
4
. Dùng như gāng biểu thị một sự việc vừa xảy ra tại thời điểm trước đó không lâu, dịch là ” vừa / mới/ vừa mới”
VD1:
你才来呀?
nǐ cái lái ya

Bạn vừa mới đến à?
VD2:
她才买的车,不会给你借的。
tā cái mǎi de chē
bú huì gěi nǐ jiè de
Xe nó vừa mới mua, không cho mày mượn đâu.
5
. Biểu thị thời gian, số lượng ít hơn mong đợi , dự tính, ước lượng…, dịch là ” mới/ mới có”, đứng trước danh từ chỉ số lượng.
VD1:
10点呢,怎么睡那么早啊?
cái 10diǎn ne
zěn me shuì nà me zǎo ā
Mới có 10 giờ, sao lại ngủ sớm thế?
VD2:
她才25岁就已经当上公司经理了!
tā cái 25suì jiù yǐ jīng dāng shàng gōng sī jīng lǐ le

Cô ấy mới 25 tuổi đã lên chức giám đốc công ty rồi
VD3:
20块钱,你还嫌贵?
cái 20kuài qián
nǐ hái xián guì
Có mỗi 20 đồng anh còn chê đắt à?

 

Gia sư - học viên

Lớp cần gia sư

Thông tin cần biết

Club Tiếng trung Hoa Văn

Báo giá dịch thuật

Bảng tin

Câu chuyện giáo dục

Du học

Tài Liệu Tiếng Trung

Chuyên đề thi cử

Liên kết gia sư Hoa Văn

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập