Tiếng hoa vỡ lòng

Tiếng hoa vỡ lòng
Tiếng hoa vỡ lòng       
   


Đây là giáo trình học tiếng Trung nền tảng dành cho những em nhỏ từ 3-10 tuổi. Gọi là tiếng Trung vỡ lòng ABC.


Chương trình học gồm:

1.  Cách đọc Bảng chữ cái

trong tiếng trung Bính âm sử dụng 26 chữ cái la tinh. Trong đó chữ cái chỉ dùng để phiên âm tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số và tiếng địa phương.

Chữ cái :A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z

 2.      Cách đọc và viết Bảng chữ cái trong tiếng trung của người Đài Loan Bính âm sử dụng 26 chữ cái la tinh. Trong đó chữ cái  chỉ dùng để phiên âm tiếng Đài Loan.

Âm đọc (chú âm) ㄚ ㄅㄝ ㄘㄝ ㄉㄝ ㄜ ㄝㄈ ㄍㄝ ㄏㄚ 丨 ㄐ丨ㄝ ㄎㄝ ㄝㄌ ㄝㄇ ㄋㄝ ㄛ ㄆㄝ ㄑ丨ㄡ ㄝㄙ ㄊㄝ ㄨ ㄪㄝ ㄨㄚ ㄒ丨 丨ㄚ ㄗㄝ

   3.     Học 214 bộ trong tiếng Trung

 Ý nghĩa và cách viết 214 bộ trong tiếng Trung  Thanh điệu và phiên âm trong tiếng trung 

Vd:  1 Nét

1.      一 nhất : số một

2. 〡 cổn : nétsổ

3. 丶 chủ :điểm, chấm

4. 丿 phiệt :nét sổ xiên qua trái

5.乙 ất : vịtrí thứ 2 trong thiên can

4.      Luyện đọc nét chữ 


 5. Luyện viết nét chữ  


  6.      Cách viết bút thuận

 7.      Cách Ký hiệu thanh điệu.

 8. Cách ghép vần : Thanh điệu và phiên âm trong tiếng trung

 谢谢!Xièxiè!Cám ơn 

9. Ứng dụng 

Học giáo trình xung quanh cuộc sống áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

----------------------------------------------------------

Thời gian học ước tính: 8 tuần, 1 tuần 2 buổi, một buổi 90 phút.

Gia sư tới nhà dạy

Bấm vào => Đăng ký tìm gia sư

                            =>Thoát

Gia sư - học viên

Lớp cần gia sư

Thông tin cần biết

Club Tiếng trung Hoa Văn

Báo giá dịch thuật

Bảng tin

Câu chuyện giáo dục

Du học

Tài Liệu Tiếng Trung

Chuyên đề thi cử

Liên kết gia sư Hoa Văn

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập