Gia Sư Hiện Có

Gia Sư Hiện Có
Gia Sư Hiện Có

Thầy Lâm Đông

Công tác giảng dạy trên 40 năm yêu nghề, thầy dạy Tiếng phổ Thông Trung Quốc.

Thầy cũng thành thạo tiếng anh. Rất thích hợp cho những bạn học tiếng Hán nhưng giao tiếp bằng tiếng anh. 

Thầy cũng lưu loát tiếng Quãng Đông Trung Quốc. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cô  Dương Thùy Dương 

chuyên ngành Tiếng Trung


Gia sư - học viên

Lớp cần gia sư

Thông tin cần biết

Club Tiếng trung Hoa Văn

Báo giá dịch thuật

Bảng tin

Câu chuyện giáo dục

Du học

Tài Liệu Tiếng Trung

Chuyên đề thi cử

Liên kết gia sư Hoa Văn

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập