Gia sư khác

Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước rất cần một nguồn nhân lực có Tâm và Tài.
Gia sư khác

Để làm được điều đó, lĩnh vực giáo dục đóng một vai trò quan trọng, cần sự quan tâm và đầu tư đúng mức từ nhiều phía: gia đình, nhà trường và xã hội. Càng có ý nghĩa hơn khi giáo dục trở thành quốc sách hàng đầu và vì thế việc rèn luyện, chăm lo, bồi dưỡng nhân tài là yêu cầu bức thiết.

Gia sư - học viên

Lớp cần gia sư

Thông tin cần biết

Club Tiếng trung Hoa Văn

Báo giá dịch thuật

Bảng tin

Câu chuyện giáo dục

Du học

Tài Liệu Tiếng Trung

Chuyên đề thi cử

Liên kết gia sư Hoa Văn

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập