Tiếng hoa giao tiếp

Tiếng hoa giao tiếp

Dành cho những học viên học biết nói , biết viết hoặc chỉ học nói để giao tiếp.


A. Chươngtrình học dành cho đối tượng chỉ học nói để giao tiếp

·         Học từ, cụm từ,câu , thành ngữ.

·          Phương pháp sử dụngtừ, ngữ.

·          Phương phápthành lập câu khi giao tiếp.

·          Học  nghĩa của từ

·          Thời gian ướctính : 1 bài / buổi học ( 90 phút, 120 phút)

 

 

  •          Quyển I ( 30 bài) giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoa của Lê khắc kiều Lục – Trương văn Giới biên dịch.

1. Giao tiếp cơ bản:

 

  •           Tập I (quyển I và II, một quyển 20 bài) giáo trình hán ngữ  - trường đại học Bắc kinh trung Quốc.

 

  •           Quyển II  giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoa của Lê khắc kiều Lục – Trương  văn Giới biên dịch. 

  2. Giao tiếp nâng cao:

 

  •           Tập II  (quyển I và II, một quyển 20 bài ) giáo trình hán ngữ  - trường đại học Bắc kinh trung Quốc.
  •           Tập III  (quyển I và II, một quyển 20 bài) giáo trình hán ngữ  - trường  đại học Bắc kinh trung Quốc.        

 

                                           

B.  Chương trìnhdành cho đối tượng học  nói và học viết

·          Học từ, cụm từ,câu , thành ngữ.

·          Phương pháp sử dụngtừ, ngữ.

·          Phương phápthành lập câu khi giao tiếp.

·          Học  nghĩa của từ

·          Tập viết chữ

·          Thời gian ướctính : 1 bài / buổi học ( 90 phút, 120 phút)

 

 

  •           Quyển I ( 30 bài) giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoa của Lê khắc kiều Lục – Trương văn Giới biên dịch.

 

1. Giao tiếp cơ bản:

 

  •           Tập I (quyển I và II, một quyển 20 bài) giáo trình hán ngữ  - trường đại học Bắc kinh trung Quốc.

 

  •           Quyển II  giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoa của Lê khắc kiều Lục – Trương  văn Giới biên dịch.

 

  2. Giao tiếp nâng cao:

 

  •           Tập II  (quyển I và II, một quyển 20 bài) giáo trình hán ngữ  - trường đại học Bắc kinh trung Quốc.
  •           Tập III  (quyển I và II, một quyển 20 bài) giáo trình hán ngữ  - trường  đại học Bắc kinh trung Quốc.        


 

Gia sư tới nhà dạy.

Vui lòng bấm vào => Đăng ký tìm gia sư

                            => Quay về trang đầu

Gia sư - học viên

Lớp cần gia sư

Thông tin cần biết

Club Tiếng trung Hoa Văn

Báo giá dịch thuật

Bảng tin

Câu chuyện giáo dục

Du học

Tài Liệu Tiếng Trung

Chuyên đề thi cử

Liên kết gia sư Hoa Văn

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập