Tiếng hoa Thương Mại

Tiếng hoa Thương Mại

Dành cho học viên chuyên ngành về thương mại.

 A.    Đối tượng chưa biết về tiếng hoa, chỉ học nói khi đàm phán thương mại.

·  ·        Học cách đánh vần phiên âm la tinh.

·  ·        Học giáo trình Tiếng hoa trong Giao Dịch Thương Mại của Học Viện Thương Mại Quốc Tế Bắc Kinh (2 quyển, một quyển 10 bài)

·          Thời gian ước tính: 1 bài học 2 buổi ( 180 phút)

B. Đối tượng chưa biết về tiếng hoa, học nói và viết khi đàm phán thương mại.

               ·      Học tiếng hoa cơ bản (tiếng hoa vỡ lòng / 4 buổi học ( 360 phút))

·          Học giáo trình Tiếng hoa trong Giao Dịch Thương Mại của Học Viện Thương Mại Quốc Tế Bắc Kinh (2 quyển, một quyển 10 bài)

·          Thời gian ước tính: 1 bài học 2 buổi ( 180 phút)

 

     C.   Đối tượng đã học qua tiếng hoa cơ bản.

·          Học giáo trình Tiếng hoa trong Giao Dịch Thương Mại của Học Viện Thương Mại Quốc Tế Bắc Kinh (2 quyển, một quyển 10 bài)

·       Thời gian ước tính: 1 bài học 1buổi ( 90 phút)


Gia sư tới nhà dạy.

Vui lòng bấm vào => Đăng ký tìm gia sư


                                        =>Thoát

Gia sư - học viên

Lớp cần gia sư

Thông tin cần biết

Club Tiếng trung Hoa Văn

Báo giá dịch thuật

Bảng tin

Câu chuyện giáo dục

Du học

Tài Liệu Tiếng Trung

Chuyên đề thi cử

Liên kết gia sư Hoa Văn

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập