Quyền lợi và trách nhiệm của Thầy/cô

Quyền lợi và trách nhiệm của Thầy/cô

Quy tắc

Khi nhận lớp phải đóng 30% học phí tháng đầu tiên .

Gia sư nhận lớp nếu gặp các trường hợp sau:

1 . Học viên học được 1, 2 buổi nghỉ hay có yêu cầu đổi Gia Sư thì bên Gia sư Hoa Văn sẽ:

+ Hoàn tiền lại cho Gia sư sau 1 tuần ( trong 1 tuần này bên Gia sư Hoa Văn sẽ sát minh lại sự việc, nếu đúng sự thật).        

 + Gia sư Hoa Văn sẽ không hoàn tiền Nếu gia sư báo không đúng sự thật.         

 

2. Gia sư nhận lớp dạy được Từ Trung Tuần đến cuối tháng đầu tiên , nếu học viên nghỉ thì gia sư Hoa văn sẽ :

+Hoàn tiền lại 2/3 số tiền cho gia sư sau 1 tuần ( trong 1 tuần này bên Gia sư Hoa Văn sẽ sát minh lại sự việc, nếu đúng sự thật).                                             

+ Không hoàn tiền Nếu gia sư báo không đúng sự thật

         

3. Gia sư nhận lớp dạy được đến trung tuần tháng  thứ 2 , nếu học viên nghỉ thì gia sư Hoa văn sẽ

+ Hoàn tiền lại 1/3 số tiền cho gia sư sau 1 tuần ( trong 1  tuần này bên Gia sư Hoa Văn sẽ sát minh lại sự việc, nếu đúng sự thật).         

+ Không hoàn tiền Nếu gia sư báo không đúng sự thật.

 

4. Gia sư nhận lớp dạy được đến trung tuần tháng  thứ 3 , nếu học viên nghỉ thì gia sư HoaVăn sẽ không hoàn tiền lại .

      => * * Để đảm bào quyền lợi và trách nhiệm của đôi bên. Thầy/ cô khi nhận lớp cần phải xem xét kỹ để chọn lớp phù hợp với năng lực của Thầy/cô.

         * khi nhận lớp hay trong quá trình giảng dạy quý Thầy /cô có những kinh nghiệm hay gặp phải những khó khăn, vất vả. Thầy/cô mở lòng chia sẽ cùng gia sư Hoa Văn. Gia sư Hoa Văn sẽ đồng hành với thầy/cô trong  suốt quá trình giảng dạy.

 

 

 

 

 

Gia sư - học viên

Lớp cần gia sư

Thông tin cần biết

Club Tiếng trung Hoa Văn

Báo giá dịch thuật

Bảng tin

Câu chuyện giáo dục

Du học

Tài Liệu Tiếng Trung

Chuyên đề thi cử

Liên kết gia sư Hoa Văn

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập