Đầu tháng 3 Khai giảng lớp mới, lớp tiếng hoa Giao tiếp. Khóa học 3 tháng

Gia sư Hoa Văn giảm 20% khi Hv đăng ký theo nhóm từ 3 học viên hoặc đóng trọn khóa 3 tháng.
 Đầu tháng 3 Khai giảng lớp mới, lớp tiếng hoa Giao tiếp. Khóa học 3 tháng


Khai giảng khóa mới ngày 1/3/2023

1. Tiếng hoa vỡ lòng 

2. Tiếng hoa giao tiếp

3.Tiếng hoa chuyên ngành.

Thời gian học: 1 tiếng 30 phút cho mỗi buổi học

Tối 2, 5  . CA 1 từ 5h30-7h, 

Tối 3, 6 . CA 1 từ 5h30-7h, 

Tối 4, 7 . CA 1 từ 5h30-7h, 


Tối 2,4, 6 CA 2 từ 7h -8h30 

Tối 3, 5, 7   CA 2 từ 7h -8h30 

 


 Sáng : sắp xếp theo nhu cầu của Hv

 Chiềusắp xếp theo nhu cầu của Hv


Học tại Gia sư Hoa Văn 


   • Hv đăng ký tại Gia sư Hoa văn   

   Gia sư - học viên

   Lớp cần gia sư

   Thông tin cần biết

   Club Tiếng trung Hoa Văn

   Báo giá dịch thuật

   Bảng tin

   Câu chuyện giáo dục

   Du học

   Tài Liệu Tiếng Trung

   Chuyên đề thi cử

   Liên kết gia sư Hoa Văn

   Hỗ trợ trực tuyến

   Thống kê truy cập